Elektronická výměna dat EDI

Elektronická výměna dat (EDI) – efektivnější, transparentnější, bezpečnější aElektronická výměna dat (EDI) – efektivnější, transparentnější, bezpečnější a levnější komunikace.

Snížené náklady na zpracování dokumentů

díky elektronické automatizaci, které eliminuje manuální zadávání dat, vhodné i pro menší obchodní partnery.

EDI (Electronic Data Interchange) automatizuje výměnu strukturovaných a standardizovaných dokumentů mezi systémy obchodních partnerů jako jsou objednávky, dodací listy nebo faktury, ale i další informace např. talogy zboží nebo informace o prodejích, skladových zásobách nebo platební informace, s tím, že doba elektronického přenosu informace mezi partnery nepřesáhne několik minut s dostupností 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

Snížení zásob

a s tím spojené výhody cashflow

Hlavním cílem zavádění těchto systémů je postupné nahrazování papírových dokumentů z důvodu zvýšení rychlosti a efektivnosti přenosu, ale i možnosti jejich dalšího automatického zpracování, včetně archivace daňových dokladů při splnění všech platných legislativních požadavků. Zavedení elektronické komunikace přináší největší benefity zejména v rámci pravidelné výměny velkého množství standardizovaných dokumentů.

Rychlejší zpracování transakcí

odstranění nedostatků vzniklých manuálním zadáváním dat.

V rámci elektronické komunikace je dnes využíváno v závislosti na jednotlivých oborech několik standardů, jako je EDIFACT, ODETTE, VDA nebo standardy založené na XML a další. Pro elektronickou komunikaci je zásadní, aby oba partneři byli schopni komunikovat v rámci určitých standardů, což zajišťuje jejich kompatibilitu s obchodními partnery.

Protože různé společnosti běžně využívají odlišné informační systémy podporou různých standardů, existují systémy pro zajištění kompatibility. Integrační systém Business Integration Server (BIS 6) společnosti SEEBURGER patří k absolutní celosvětové špičce v tomto oboru s 25 letou tradicí, zkušenostmi a významnými referencemi v různých odvětvích v rámci elektronické výměny dat EDI.

Kratší dodací lhůty a rychlejší uvádění produktů na trh

díky zrychlenému přístupu k informacím všem členům dodavatelského řetězce.

Systém BIS v současné verzi 6 nabízí middleware řešení propojující informační systém nebo systémy klientů s jejich partnery. BIS nabízí napojení na informační systém klienta, konverzi dat, kdy je schopen formát dat vyměňovaný systémem klienta přeložit na standardizovaného formátu bez úprav na straně klienta a napojení na systémy partnerů při zajištění všech bezpečnostních funcí a pravidel a dalších možností různých procesů dle požadavků klientů.

Hlavním cílem zavádění těchto systémů je postupné nahrazování papírových dokumentů z důvodu zvýšení rychlosti a efektivnosti přenosu, ale i možnosti jejich dalšího automatického zpracování, včetně archivace daňových dokladů při splnění všech platných legislativních požadavků. Zavedení elektronické komunikace přináší největší benefity zejména v rámci pravidelné výměny velkého množství standardizovaných dokumentů.


 

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás