Veřejný sektor

Oddělení vládních organizací stále využívají zastaralé aplikace a manuální procesy řízení, což vytváří časové prodlevy a špatnou komunikaci. Mnoha oddělením, jako je např. Ministerstvo obrany, tyto problémy nesmí ovlivnit činnost nebo existenci, a proto raději přechází na moderní aplikace a systémy.

Společnost SEEBURGER se v této oblasti díky svým produktům mimo jiné zaměřuje i na podporu:

Monitoring dodavatelského řetězce – Aby vládní agentury, konkrétně oddělení obrany, zůstaly na špici, potřebují přesně znát pohyb materiálů a dopravovaného zboží v dodavatelských řetězcích. Toto vše zajišťuje radio-frekvekční identifikace RFID, která pomáhá sledovat a stopovat důležité dodávky.

Párování faktur – Vládní organizace dostávají tisíce papírových faktur, které je třeba sladiit a vyslat do koncového systému k proplacení. SEEBURGER nabízí řešení k odstranění manuální práce a faxových procesů z účetnictví.

Shodu s RFID, což umožňuje agenturám mapovat, testovat a implementovat RFID podle infrastruktury a procesů uvnitř firmy.

Páteřní integraci – Organizace se potřebují snadno integrovat s mnoha stávajícími systémy, jako jsou např. ERP, CRM, SCM systémy.

Interní výměna dat: společnosti s více obchodními jednotkami potřebují interní metodiku a architekturu pro distribuci dat, aby mohly včas reagovat na výkyvy poptávky na trhu a koordinovat tyto informace s výrobními nebo obchodními plány.

100% integrace partnerů - Organizace musí mít flexibilní podmínky pro automatizaci obchodních vztahů s jejich dodavatelským řetězcem bez ohledu na jejich technické schopnosti. To zahrnuje EDI, XML, CIDX, webové služby a portály, konektivitu a podmínky pro efektivní zpracování psaných dokumentů a faxů.

SEEBURGER řešení integrace:

SEEBURGER Business Integration Server (BIS) je nejkomplexnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti integračních platforem. Bylo navrženo speciálně pro snížení administrativních nákladů a pro urychlení obchodních procesů díky automatizaci obchodních vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce. Jedná se o jediné middleware řešení umožňující 100% integraci aplikací v rámci organizace, ale i obchodních partnerů, včetně menších zákazníků a dodavatelů, kteří stále „podnikají na papíře“.

Výměna dokumentů a systémová integrace - SEEBURGER dodává jedinou platformu zabezpečující EAI (integrace podnikových aplikací), B2B (výměna strukturovaných dat s obchodními partnery – EDI) a integraci obchodních partnerů, kteří zatím nemají žádné řešení pro elektronickou výměnu dat.

Transformace dat a ověřování - SEEBURGER dodává řešení pro ověření dat a jejich nahrazování prostřednictvím cross-referencí.

Business Process Management - SEEBURGER systém pomáhá řešit a optimalizovat podnikové procesy a workflow.

Monitoring obchodních procesů - SEEBURGER poskytuje komplexní sadu řešení pro vizualizaci probíhajících obchodních procesů a reakci na případné změny.

Digitalizace dokumentů a vytěžování dat – SEEBURGER je připravený automatizovat zpracování a vytěžování dat dokumentů v papírové podobě, včetně dokumentů zaslaných faxem, prostřednictvím kombinace systémů rozpoznávání textu, umělé inteligence, ověření dat a zpracování výjimek, které výrazně snižuje potřebu manuálního zadávání dat nebo korekce.

RFID: Data Management - nástroj pro správu RFID dat, značek a hardwaru a integraci dat

Business Process Outsourcing - SEEBURGER je připravený navrhnout, implementovat, hostovat a spravovat celý systém infrastruktury integračního řešení.

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás