Logistika

Výzvou pro poskytovatele logistických služeb je vyjít vstříc zákazníkům a současně snížit jejich interní náklady. Dnes se tzv. 3PL systémy potýkají se zastaralými aplikacemi, manuálními procesy a s malým přehledem v dodavatelském řetězci. Uvědomujete si, že můžete ušetřit 30% nákladů na dopravu a to prostřednictvím integrace podnikových aplikací EAI a elektronické výměny dokumentů EDI?

SEEBURGER je řešením. Poskytuje jednotnou platformu pro integraci systémů, která přispívá ke snížení provozních nákladů, k efektivnějšímu využití a ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků..

Společnost SEEBURGER se v této oblasti díky svým produktům mimo jiné zaměřuje na podporu:

100% integrace partnerů - Organizace musí mít flexibilní podmínky pro automatizaci obchodních vztahů s jejich dodavatelským řetězcem bez ohledu na jejich technické schopnosti. To zahrnuje EDI, XML, CIDX, webové služby, webové portály, konektivitu a podmínky pro efektivní zpracování psaných dokumentů a faxů.

Globalizace - 3PLs musí být schopno rozšířit své schopnosti do všech oblastí světa.

Celkový monitoring a snižování zásob – V zájmu udržení konkurenceschopnosti, 3PLs potřebují přesný monitoring zásob, dodacích termínů a poptávek. Řešení musí obsahovat funkce pro:

  • Prodejci řízený inventář
  • Spolupráci na plánování, prognózování a doplňování zásob
  • Monitoring zpráv – sledování portálu zákazníkem
  • Radio-frekvenční identifikaci RFID

Interní výměna dat: společnosti s více obchodními jednotkami potřebují interní metodiku a architekturu pro distribuci dat, aby mohly včas reagovat na výkyvy poptávky na trhu a koordinovat tyto informace s výrobními nebo obchodními plány.

Portál řízení procesů – Organizace se obrací na SEEBURGER, aby jim vybudoval, spravoval a automatizoval 3PL Data Hub.

SEEBURGER řešení integrace:

SEEBURGER Business Integration Server (BIS) je nejkomplexnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti integračních platforem. Bylo navrženo speciálně pro snížení administrativních nákladů a pro urychlení obchodních procesů díky automatizaci obchodních vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce. Jedná se o jediné middleware řešení umožňující 100% integraci aplikací v rámci organizace, ale i obchodních partnerů, včetně menších zákazníků a dodavatelů, kteří stále „podnikají na papíře“.

Výměna dokumentů a systémová integrace - SEEBURGER dodává jedinou platformu zabezpečující EAI (integrace podnikových aplikací), B2B (výměna strukturovaných dat s obchodními partnery – EDI) a integraci obchodních partnerů, kteří zatím nemají žádné řešení pro elektronickou výměnu dat.

Transformace dat a ověřování - SEEBURGER dodává řešení pro ověření dat a jejich nahrazování prostřednictvím cross-referencí.

Business Process Management - SEEBURGER systém pomáhá řešit a optimalizovat podnikové procesy a workflow.

Monitoring obchodních procesů - SEEBURGER poskytuje komplexní sadu řešení pro vizualizaci probíhajících obchodních procesů a reakci na případné změny.

Digitalizace dokumentů a vytěžování dat – SEEBURGER je připravený automatizovat zpracování a vytěžování dat dokumentů v papírové podobě, včetně dokumentů zaslaných faxem, prostřednictvím kombinace systémů rozpoznávání textu, umělé inteligence, ověření dat a zpracování výjimek, které výrazně snižuje potřebu manuálního zadávání dat nebo korekce.

RFID: Data Management - nástroj pro správu RFID dat, značek a hardwaru a integraci dat

Business Process Outsourcing - SEEBURGER je připravený navrhnout, implementovat, hostovat a spravovat celý systém infrastruktury integračního řešení.

zastoupení společnosti

Zastoupení společnosti

rychlý kontakt

Tel.: +420 222 365 246
napište nám
cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás