Lesnictví a papírenství

Proto aby výrobci a distributoři uspěli na trhu, je důležitý monitoring nákladů a efektivní řetězec dodavatelů. Pouze ty organizace, které efektivně komunikují s výrobou a nákupem, neustále zvyšují svůj podíl na trhu a ziskovost.

Společnost SEEBURGER se v této oblasti díky svým produktům mimo jiné zaměřuje i na podporu:

100% integrace partnerů - Organizace musí mít flexibilní podmínky pro automatizaci obchodních vztahů s jejich dodavatelským řetězcem bez ohledu na jejich technické schopnosti. To zahrnuje EDI, XML, CIDX, webové služby a portály, konektivitu a podmínky pro efektivní zpracování psaných dokumentů a faxů.

Integrace trhu – Papírenské společnosti definují koordinaci trhu a kompletní řešení musí umět jednoduše s tímto trhem komunikovat.

Proces integrace - Papírenské a lesnické společnosti s vedoucím postavením na trhu plně využívají výhody procesu integrace pomocí standardu PapiNet.

Interní výměna dat: společnosti s více obchodními jednotkami potřebují interní metodiku a architekturu pro distribuci dat, aby mohly včas reagovat na výkyvy poptávky na trhu a koordinovat tyto informace s výrobními nebo obchodními plány.

Monitoring a snižování zásob – V zájmu udržení konkurenceschopnosti, společnosti potřebují přesný monitoring surovin a výrobků. Řešení musí obsahovat funkce pro:

  • Prodejci spravovaný inventář
  • Spolupráci na plánování, prognózování a doplňování zásob
  • Monitoring zpráv – sledování portálu zákazníkem
  • Radio-frekvenční identifikaci RFID

SEEBURGER řešení integrace:

SEEBURGER Business Integration Server (BIS) je nejkomplexnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti integračních platforem. Bylo navrženo speciálně pro snížení administrativních nákladů a pro urychlení obchodních procesů díky automatizaci obchodních vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce. Jedná se o jediné middleware řešení umožňující 100% integraci aplikací v rámci organizace, ale i obchodních partnerů, včetně menších zákazníků a dodavatelů, kteří stále „podnikají na papíře“.

Výměna dokumentů a systémová integrace - SEEBURGER dodává jedinou platformu zabezpečující EAI (integrace podnikových aplikací), B2B (výměna strukturovaných dat s obchodními partnery – EDI) a integraci obchodních partnerů, kteří zatím nemají žádné řešení pro elektronickou výměnu dat.

Transformace dat a ověřování - SEEBURGER dodává řešení pro ověření dat a jejich nahrazování prostřednictvím cross-referencí.

Business Process Management - SEEBURGER systém pomáhá řešit a optimalizovat podnikové procesy a workflow.

Monitoring obchodních procesů - SEEBURGER poskytuje komplexní sadu řešení pro vizualizaci probíhajících obchodních procesů a reakci na případné změny.

Digitalizace dokumentů a vytěžování dat – SEEBURGER je připravený automatizovat zpracování a vytěžování dat dokumentů v papírové podobě, včetně dokumentů zaslaných faxem, prostřednictvím kombinace systémů rozpoznávání textu, umělé inteligence, ověření dat a zpracování výjimek, které výrazně snižuje potřebu manuálního zadávání dat nebo korekce.

RFID: Data Management - nástroj pro správu RFID dat, značek a hardwaru a integraci dat

Business Process Outsourcing - SEEBURGER je připravený navrhnout, implementovat, hostovat a spravovat celý systém infrastruktury integračního řešení.

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás