Farmacie

Výrobci i distributoři léků a zdravotnických potřeb jsou neustále cílem různých zákonných nařízení a ekonomických tlaků. Pouze ty organizace, které jsou schopné efektivně pracovat s různými obchodními informacemi i v oblasti veřejných zakázek, vládních nařízení nebo produkce a prodeje mohou trvale zvyšovat svůj podíl na trhu a svoji ziskovost.

V dnešní době je důležité také správné načasování uvedení výrobků na trh, kdy zejména výrobci léčiv čelí stále vyšší konkurenci od výrobců generických léků a jejich ziskovost závisí na schopnosti dostat produkt bezpečně, efektivně a co nejrychleji na trh. Kromě toho se tyto organizace setkávají s rostoucími ztrátami z černého trhu, a i proto se obracejí na různá inovační řešení jako například RFID (radiofrekvenční identifikace), což napomáhá i v boji proti padělkům léků.

Společnost SEEBURGER se v této oblasti díky svým produktům mimo jiné zaměřuje i na podporu:

Vládních nařízení: SEEBURGER poskytuje potřebné out-of-the-box řešení v souladu s DEA E222 (CSOS) nebo požadavky EU na sledování léků (Pharmacovigilance).

Vysledovatelnost a omezení padělání: S cílem udržet si konkurenceschopnost farmaceutické společnosti potřebují možnost dosledování svých materiálů a hotových výrobků v rámci celého dodavatelského řetězce. Nové systémy zahrnující např. použití RFID pak pomáhají snižovat prodej padělaných léků.

Systém řízení objednávek: v odvětví založeném na efektivitě jsou nasazovány uzpůsobená webová portálová řešení a B2B procesy, které umožňují zákazníkům flexibilitu při zadávání objednávek. Kompletní řešení pak musí být schopno přijímat i objednávky od všech různých elektronických zdrojů s možností validace dat.

Interní výměna dat: společnosti s více obchodními jednotkami potřebují interní metodiku a architekturu pro distribuci dat, aby mohly včas reagovat na výkyvy poptávky na trhu a koordinovat tyto informace s výrobními nebo obchodními plány.

Obchodní spolupráce farmaceutických firem100% integrace obchodních partnerů: Organizace musí mít flexibilní řešení pro automatizaci obchodních vztahů také jejich dodavatelského řetězce bez ohledu na technické schopnosti partnerů. To zahrnuje EDI, XML, PapiNet, webové služby a portály, další elektronické připojení a řešení pro efektivní zpracování, digitalizaci a vytěžování papírových dokumentů nebo faxů.

SEEBURGER řešení integrace:

SEEBURGER Business Integration Server (BIS) je nejkomplexnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti integračních platforem. Bylo navrženo speciálně pro snížení administrativních nákladů a pro urychlení obchodních procesů díky automatizaci obchodních vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce. Jedná se o jediné middleware řešení umožňující 100% integraci aplikací v rámci organizace, ale i obchodních partnerů, včetně menších zákazníků a dodavatelů, kteří stále „podnikají na papíře“.

Výměna dokumentů a systémová integrace - SEEBURGER dodává jedinou platformu zabezpečující EAI (integrace podnikových aplikací), B2B (výměna strukturovaných dat s obchodními partnery – EDI) a integraci obchodních partnerů, kteří zatím nemají žádné řešení pro elektronickou výměnu dat.

Transformace dat a ověřování - SEEBURGER dodává řešení pro ověření dat a jejich nahrazování prostřednictvím cross-referencí.

Business Process Management - SEEBURGER systém pomáhá řešit a optimalizovat podnikové procesy a workflow.

Monitoring obchodních procesů - SEEBURGER poskytuje komplexní sadu řešení pro vizualizaci probíhajících obchodních procesů a reakci na případné změny.

Digitalizace dokumentů a vytěžování dat – SEEBURGER je připravený automatizovat zpracování a vytěžování dat dokumentů v papírové podobě, včetně dokumentů zaslaných faxem, prostřednictvím kombinace systémů rozpoznávání textu, umělé inteligence, ověření dat a zpracování výjimek, které výrazně snižuje potřebu manuálního zadávání dat nebo korekce.

RFID: Data Management - nástroj pro správu RFID dat, značek a hardwaru a integraci dat

Business Process Outsourcing - SEEBURGER je připravený navrhnout, implementovat, hostovat a spravovat celý systém infrastruktury integračního řešení.
 

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás