Řízení obchodních procesů BIS

Odlišnost mezi podniky způsobuje rozdíl ve schopnosti řízení obchodních procesů. Bezchybný výkon procesů zajišťuje větší konkurenceschopnost výrobků a služeb, snižuje náklady, zlepšuje služby zákazníkům atd. Nástroje pro řízení obchodních procesů umožňují organizovat objednávkový systém z pohledu obchodních analýz a technických návrhů. Kompletní řešení by mělo:

Snížené náklady na zpracování dokumentů

díky elektronické automatizaci, které eliminuje manuální zadávání dat.
  • Zvýšit účinnost procesu tím, že koncoví uživatelé mohou přímo navrhovat, spravovat, monitorovat a analyzovat podnikové procesy
  • Automaticky zpracovat chyby a interakcí lidského faktoru je umět odstranit
  • Bezproblémově pracovat s vnitřními aplikacemi stejně jako s aplikacemi externího partnera

Snížení zásob

a s tím spojené výhody cashflow.

Rychlejší zpracování transakcí

odstranění nedostatků vzniklých manuálním zadáváním dat.

Společnosti, které nemají propojené obchodní a technické (základní IT systémy) zázemí , dnes řeší kritické nedostatky v provozu a v dodavatelských řetězcích. Nástroje podnikových obchodních procesů od SEEBURGERu jsou schopny tyto problémy řešit, ovšem je nutný lidský faktor.

Kratší dodací lhůty a rychlejší uvádění produktů na trh

díky zrychlenému přístupu k informacím všem členům dodavatelského řetězce.

 Zaměření na hlavní činnost s využitím systému BIS

V dnešní ekonomice se společnosti potýkají s problémem, že konkurence dostává rychleji na trh produkty a služby. Ten, kdo je první na trhu dokáže získat větší procento z celkového podílu trhu. Z tohoto důvodu se vedoucí pracovníci snaží outsourcovat základní provozní funkce (výroba, distribuce, IT funkce jako jsou podnikové integrace). To umožňuje firmám zaměřit se na to, co dělají dobře a zušlechťovat tyto metody s cílem udržet náskok před konkurencí. Společnosti často volí outsourcing, protože:

Zvýšení bezpečnosti dat a zlepšený monitoring výměny informací

mezi jednotlivými systémy a možnosti zabezpečené komunikace a kompletního logování.
  •  Sami nemají odborné znalosti, a tak se spoléhají na odbornost partnera.
  • Chtějí udržet kompatibilitu, flexibilitu a krok se změnami vyvíjejících se technologií integrace
  • Outsourcing vede k úspoře nákladů

Snížení nákladů na správu a údržbu

jednotlivých systémů, díky centrálnímu řešení optimalizující propojení jednotlivých procesů.

 

 

 

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás