Digitalizace a vytěžování dat

Webové služby a elektronická spolupráce jsou dnes klíčové a módní pojmy. Stále se ale objevují společnosti, které využívají manuální (ruční) zadávání dat a pracují s papírovými dokumenty např. dodavatelské faktury, objednávky zákazníků aj. Proces vyřizování těchto dokumentů je časově velmi náročný, náchylný k chybám a samozřejmě zbytečný, neboť SEEBURGER má pro tyto společnosti připravené řešení určené pro vytěžování dat z digitalizovaných dokumentů s bohatými zkušenostmi.

Využíváte stále papírovou komunikaci, zadáváte data do počítače ručně? Pak se potýkáte s následujícími problémy:

  • Vysoké náklady spojené s ručním zadáváním dat (více zaměstnanců)
  • Vysoká chybovost (není odstraněna chybovost lidského faktoru)
  • Dlouhá doba zpracování dokumentů (od odeslání po přijetí a zpracování)
  • Časově náročné odsouhlasení transakčních změn
  • Neschopnost automaticky potvrdit a ověřit příjem dokumentů
  • Vysoká fluktuace úředníků v zadávání dat

Řešení P2E - Paper to ERP

4order je určen na pomoc prodejním organizacim s vyřizováním objednávek, které chodí klasickou poštou a faxy. Informace se automaticky překládájí a ověřují, a tak nabízí zákazníkům přidanou hodnotou.
4invoice je určen ke snížení manuálního zadávání dat z papírových faktur, umožňuje zaměstnancům soustředit se přímo na proces proplácení faktur. Další výhody jsou získány při spojení s procesu fakturace se souvisejícími procesy. Dochází k automatickému sladění příchozích faktur například s objednávkami, dodacími listy nebo příjemkami, kdy se schvalovací procesy mohou opírat o data již uložená v informačním systému společnosti bez potřeby manuálního zásahu.

 

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás