Automobilový průmysl

Téměř 20 let SEEBURGER pomáhá více než 3000 organizacím automobilového průmyslu, od světových výrobců automobilů po menší dodavatele, se zavedením nejmodernějšího řešení v oblasti podnikové integrace. Dnes musí organizace automobilového průmyslu čelit rostoucím výzvám a tlakům z výrobního odvětví, které zahrnují následující:

  • Just-In-Time, Just-In-Sequence obchodní vztahy.
  • Globální expanzi, kdy OEM výrobci hledají možnosti rozšíření v rozmanitých oblastech (např. Čína, Jižní Amerika, Indie, Korea, atd.).
  • Zvýšení přehledu dodavatelských řetězců (tj. přehlednost zásob a jejich součinnost, řízení prodejního seznamu).
  • Elektronickou iniciativu pro automatizaci malých dodavatelů, kteří tradičně nepoužívají výměnu elektronických dokumentů EDI.
  • Vyšší nároky na dodavatele.
  • Snížení nákladů včetně nákladů na komunikaci (tj. odstranění VAN).
  • RFID iniciativy pro sledování náhradních dílů a distribuce.

SEEBURGER řešení integrace:

OEM & Tier 1 obchodní balík, zajistí soulad Vašeho elektronického obchodování s největšími hráči v tomto oboru, včetně EDI mapováni, komunikace, Bar-kódování atd.

Snížení zásob, s tím spojené výhody cash flow, rychlé informace o výrobní dostupnosti v rámci výrobního řetězce.

Soulad s průmyslovými standardy, včetně všech zpráv od obchodních partnerů a dalších standardů, včetně ebXML, Common After Market Protocol (CAP), IV & I, STAR normy, atd.

Kratší dodací lhůty a rychlejší uvádění produktů na trh, umožňuje rychlou dostupnost informací všem členům dodavatelského řetězce.

Digitalizace papírových dokumentů – automatizace zpracování papírové komunikace, včetně dokumentů zaslaných faxem prostřednictvím kombinace technologie OCR, umělé inteligence, ověřování dat a zpracování výjimek, pro výrazné snížení manuálního zadávání dat.

Radiofrekvenčí identifikace RFID – volitelný nástroj pro správu dat, značek, hardwaru a integraci dat.

cz en
Úvod Mapa stránky Kontaktujte nás